Khởi công công trình khách sạn 16 tầng của Khách hàng Trần Mạnh Đại – Sầm Sơn – Thanh Hoá.