Công trình bà Cù Thị Sỹ – Đội 4 – Phú Mỹ – Mỹ Đình – Hà Nội