Công trình ông Đỗ Huy Hùng – Số nhà 53 phố Tân Thuận – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.