Công trình ông Hán Huy Hoan – Số 202 – Hoàng Ngân – Cầu Giấy – Hà Nội