Công trình ông Pham Tiến Đạt – Tổ 2 – Phố Tân Thuận – P. Tân Dân – TP. Việt Trì – Phú Thọ