Công trình Trung tâm TDTT Nhổn – Từ Liêm – Hà Nội.