Giấy chứng nhận tài trợ chương trình “Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi năm 2015”