Kỷ niệm chương tài trợ chương trình “Gala 5 năm Chắp cánh ước mơ – Vượt sông hồ tìm chữ”