Kiểm định an toàn, bàn giao đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành
YÊU CẦU ATLĐ KHI THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH:
1. Tổng mặt bằng công trường tại nơi làm việc phải được thiết kế và phê duyệt theo quy định, phù hợp với địa điểm xây dựng, diện tích mặt bằng công trường, điều kiện khí hậu thời tiết…đảm bảo thuật lợi cho công tác thi công, an toàn cho người và thiết bị.
2. Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng mặt bằng được phê duyệt
3. Trên công trường phải có biển báo theo quy định tại điều 74 Luật Xây dựng. Tại cổng chính ra vào phải có sơ đồ tổng thể mặt bằng công trường, nội quy làm việc. Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành
4. An toàn về điện:
– Hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng trên công trường phải riêng rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắt điện một phần hay toàn bộ khu vực thi công.
– Người lao động, máy và thiết bị thi công trên công trường phải được đảm bảo an toàn về điện. Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá trình thi công xây dựng.
– Người tham gia thi công xây dựng phải được hướng dẫn về kỹ thuật an toàn điện, biết sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện,
5. An toàn về cháy nổ
– Phải thành lập ban chỉ huy phòng chống cháy, nổ tại công trình, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp cụ thể.
– Phương án phòng chống cháy, nổ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nhà thầu phải tổ chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo quy chế hoạt động.
– Trên công trường phải bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ.Tại các vị trí dễ xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó.
6. Các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan
Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc những công trình có sự tham gia của nhà thầu nước ngoài thì các quy định về an toàn lao động phải được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
7. Yêu cầu khi thi công lắp đặt
Khi thi công phải đảm bảo các yêu cầu sau:
– Trước khi khởi công phải có thiết kế biện pháp thiết kế thi công được duyệt, trong biện pháp thi công phải thể hiện được các giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và máy, thiết bị thi công đối với từng công việc. Trong thiết kế thi công phải có thuyết minh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiện.
– Thi công phải tuân thủ theo thiết kế được duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật. Đối với những công việc có yêu cầu phụ thuộc vào chất lượng của công việc trước đó thì chỉ được thi công khi công việc trước đó đã được nghiệm thu đảm bảo chất lượng theo quy định.
– Biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn phải được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng của công trường.
– Tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định. Những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được huấn luyện an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định.
– Máy thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt động trên công trường. Khi hoạt động, máy và thiết bị thi công phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn.
– Những người tham gia thi công trên công trường phải  được khám sức khoẻ, huấn luyện về an toàn, được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định của pháp luật về an toàn lao động.