Royal Group có đội ngũ chuyên viên có nhiệm vụ khảo sát công trình, mặt bằng của Quý khách hàng để phục vụ cho các bước thiết kế tiếp theo. Các bước khảo sát công trình bao gồm:
– Xác định loại hình công trình: Nhà hộ gia đình, khách sạn, trung tâm thương mại…, mục đích của công trình là gì? (để ở/cho thuê)
– Xác định vị trí hố thang
– Xác định hiện trạng công trình tại thời điểm khảo sát
– Thiết bị sử dụng theo mong muốn của Khách hàng.

– Đo đạc các thông số cần thiết để lên phương án, bản vẽ, thiết kế: hố thang, phòng máy…
– Một số yêu cầu khác của Khách hàng